“It should be” – はずだ (hazu da) and はずです (hazu desu)

Basu wa sugu kuru hazu desu.

Meaning

In Japanese, we use はずだ (hazu da) and はずです (hazu desu) to express an expectation of a verb, adjective or noun.  For example,

バスはすぐはずです
Basu wa sugu kuru hazu desu.
The bus should be coming soon.
Basu wa sugu kuru hazu desu.

 

Forms

  Casual / Polite
Verb (casual) + はずだ / はずです
いadjective + はずだ / はずです
なadjective + な + はずだ / はずです
Noun + の + はずだ / はずです
     

Using はず (hazu) with a verb

Using the correct form above, we can easily attach this grammatical expression to a verb.  Just make sure to keep the verb in the casual form.

とうさんがそろそろいえかえはずです
Otousan ga sorosoro ie ni kaeru hazu desu.
Father should be returning home anytime now.
Otousan ga sorosoro ie ni kaeru hazu desu.

 

Using はず (hazu) with an いadjective

彼女かのじょつくったものならなんでも美味おいしいはずだ
Kanojo no tsukutta mono nara nandemo oishii hazu da.
Everything she makes must be delicious.
Kanojo no tsukutta mono nara nandemo oishii hazu da.

 

Using はず (hazu) with a なadjective

これで十分じゅうぶんはずだ
Kore de juubun na hazu da.
This should be plenty.
Kore de juubun na hazu da.

 

Using はず (hazu) with a noun

かれさがしていたのはこのほんはずだ
Kare ga sagashite ita no wa kono hon no hazu da.
The book he was looking for should be this one.
Kare ga sagashite ita no wa kono hon no hazu da.

 

More Examples of はず (hazu)

 
明日あしたゆきはずです
Ashita yuki ga furu hazu desu.
It’s supposed to snow tomorrow.
Ashita yuki ga furu hazu desu.
電車でんしゃは11までに大阪おおさかにつくはずです
Densha wa juu-ichi ji made ni Osaka ni tsuku hazu desu.
The train should arrive in Osaka by 11.
Densha wa juu-ichi ji made ni Osaka ni tsuku hazu desu.
明日あした試験しけん簡単かんたんはずだ
Ashita no shiken wa kantan na hazu da.
The exam tomorrow should be easy.
Ashita no shiken wa kantan na hazu da.
そのブランドバッグは40まんえん以上いじょうかかるはずだ
Sono burando baggu wa yon-juu man-en ijou kakaru hazu da.
That brand bag must cost more than 400,000 yen.
Sono burando baggu wa yon-juu man-en ijou kakaru hazu da.
今日きょう祝日しゅくじつだから、会社かいしゃやすみのはずだ
Kyou wa shukujitsu dakara, kaisha wa yasumi no hazu da.
Today is a national holiday so the company must be closed.
Kyou wa shukujitsu dakara, kaisha wa yasumi no hazu da.
彼女かのじょのウェディングドレス姿すがた素敵すてきだったはずだ
Kanojo no uedingu doresu sugata wa suteki datta hazu da.
She must have been beautiful in a wedding dress.
Kanojo no uedingu doresu sugata wa suteki datta hazu da.
昨日きのう平日へいじつだからしずかだったはずだ
Kinou wa heijitsu dakara shizuka datta hazu da.
Since it was a weekday yesterday, it must have been very quiet.
Kinou wa heijitsu dakara shizuka datta hazu da.
そうったはずです
Sou itta hazu desu.
I’m sure I told you that.
Sou itta hazu desu.
 

 

Try to: TE MIMASU Japanese Grammar Index How to: KATA